Gezond in beweging met FitStap!

Coaches - Nieuwe opzet FitStap 2019Aanleiding

Begin 2018 introduceerden wij FitStap: een heel nieuw beweegprogramma. Inmiddels zijn er door het hele land coaches die het programma aanbieden. Bijna 200 deelnemers werden (weer) fit dankzij deelname aan FitStap.

FitStap ontstond ‘aan de tekentafel’. Na een jaar ervaring in de praktijk kregen wij van zowel coaches als deelnemers opmerkingen en suggesties om het programma verder te verbeteren. Gebaseerd op deze feedback, passen we FitStap per 1 april 2019 aan. We zetten het programma daarom om naar een “pakkettenmodel”. Hieronder lichten we dit verder toe.

Aanpak en onderzoek

Hoe zijn we gekomen tot deze nieuwe opzet van FitStap? We hebben daarbij gebruik gemaakt van de volgende informatie:

Terugkoppeling coaches en deelnemers

 • Opmerkingen en suggesties die we gedurende het jaar per mail en telefonisch ontvingen.
 • Gespreksavond met een aantal coaches (in januari 2019).

Onderzoeken

 • Vragenlijsten die betrekking hebben op het verkrijgen van de interventie erkenning (input van coaches en deelnemers).
 • Opinieonderzoek onder coaches (per mail uitgezet in december 2018).
 • Vragenlijsten onder potentiële deelnemers (enquêtes gehouden tijdens de 50Plus beurs in september 2018 en de finale van de Diabetes Challenge in september 2018).

Professionals

 • Gesprekken met partijen die ruime ervaring hebben in het werven van deelnemers voor sportaanbod.
 • Gesprekken met marketingdeskundigen.
 • Gesprekken met het managementteam van KWBN.
 • Gesprekken binnen het FitStap team.

Nieuwe opzet: het pakkettenmodel

Het huidige licentiemodel houdt jaarlijkse verplichtingen in voor de coach. Om tegemoet te komen aan de wensen van coaches hebben we een model uitgewerkt dat meer vrijheid biedt.

Kosten en opbrengsten

Binnen de nieuwe opzet betaal je als (nieuwe) coach kosten voor de opleiding. We werken daarbij niet meer met een licentiemodel; je betaalt dus geen jaarlijkse licentiekosten meer. Na de opleiding koop je binnen een jaar, als je wilt beginnen met een programma, een pakket voor 10 deelnemers (met daarin 10 codes voor de app). De kosten van dit pakket bedragen € 200 (excl. BTW). Daarna zijn er geen verplichtingen tot afname meer. Heb je meer dan 10 pakketten met codes nodig (omdat je meer deelnemers hebt of een volgend programma wil starten), dan kun je deze per stuk aanschaffen. De prijs per stuk bedraagt € 20 (excl. BTW). Is jouw eerste groep kleiner dan 10 deelnemers, dan kun je de codes bewaren voor een volgende groep. Je betaalt geen afdracht meer voor jouw deelnemers. Je koopt alleen de codes die vervolgens verstrekt worden aan jouw deelnemers. Jij regelt daarbij zelf rechtstreeks de facturatie aan jouw deelnemers.

Deelnameprijs

Een belangrijke verandering is dat bij het pakkettenmodel jij degene bent die de prijs van deelname aan FitStap bepaalt. Je mag € 139 vragen, maar dat hoeft niet. Ook dit is een aanpassing die we op verzoek van vele coaches doen. Met name trainers die van FitStap een onderdeel willen maken van hun bestaande aanbod, geven aan hier behoefte aan te hebben (denk aan een wandelgroep die FitStap wil toevoegen, een afslankprogramma gecombineerd met FitStap, of een fitness-abonnement met FitStap als vast onderdeel).

Werving deelnemers

In de nieuwe opzet ben je – evenals in de huidige opzet – zelf verantwoordelijk voor de werving van jouw deelnemers. Team FitStap verzorgt de landelijke campagnes, maar de lokale werving verzorg je zelf. Daarbij kun je gebruik maken van de middelen uit de toolkit. Wil je bijvoorbeeld een lokale campagne voeren op Facebook, dan kun je daarvoor de standaard banner uit de toolkit gebruiken. Het daadwerkelijk in gang zetten van de campagne, doe je zelf.

Minimum groepsgrootte

In de nieuwe opzet bepaal jij als coach bovendien de minimum grootte van jouw FitStap groep. De maximum grootte is 12 deelnemers (per coach). Dit om de kwaliteit van FitStap te garanderen.

Inschrijving

Tot slot kun je voortaan zelf kiezen of je de inschrijving wilt laten lopen via www.fitstap.nl of dat je het inschrijfformulier zelf op jouw eigen website wilt plaatsen (hierbij leveren wij een link aan die je kunt plaatsen). Vereiste voor het laatste is wel dat jouw website er kwalitatief goed uit ziet. Ook is het mogelijk om deelnemers op papier (bijv. bij een bijeenkomst/proefles) te laten inschrijven. www.fitstap.nl blijft nog wel de locatie waar alle FitStap programma's vermeld staan.

Contactpersoon deelnemers

In alle gevallen geldt dat jij als coach voortaan het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers bent. Jij laat ze weten of een programma daadwerkelijk gaat starten of informeert ze als een programma (nog) niet kan starten. Ook deze aanpassing doen we op verzoek van vele coaches.

KWBN lidmaatschap inclusief

Ook nieuw is dat we zowel coaches als deelnemers een gratis KWBN-lidmaatschap aanbieden. Voor deelnemers geldt dit tot einde van het kalenderjaar (zij krijgen een Basislidmaatschap), voor coaches zolang zij FitStap coach zijn. Bijkomend voordeel voor coaches is dat hier een aansprakelijkheidsverzekering bij is inbegrepen.

  Voordelen nieuwe opzet

  Werkwijze nieuwe opzet

  In het schema hieronder zie je hoe het pakkettenmodel werkt voor de FitStap coach.

  Taakverdeling Team FitStap – Coach

  Voor de duidelijkheid vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van Team FitStap en de coach in de nieuwe opzet:

  Team FitStap (KWBN)

  Coach

  Onderhoud website www.fitstap.nl

  Doorgeven locaties, data en prijs voor vermelding op www.fitstap.nl via het locatieformulier

  Social media

  Werving deelnemers eigen programma


  Evt. uitwerken en inzetten lokale wervingscampagne voor deelnemers aan eigen programma

  Aanbod diverse wervingsmiddelen in de toolkit

  Contact met (potentiële) deelnemers

  Beslissing over wel/niet doorgaan programma

  Contact met deelnemers over wel/niet doorgaan programma

  Incasseren deelnamegelden

  Bestellen en verstrekken van de codes voor de app aan de deelnemers

  Doorgeven definitieve deelnemerslijst aan Team FitStap + afnemen pakket(en) (incl. codes voor de app)

  Uitvoeren FitStap programma

  Opbouwen en onderhouden contacten met (potentiële) inhoudelijke en commerciële partners (bijv. om voordelen voor deelnemers en coaches te realiseren)

  Verwerken aanmeldingen voor lidmaatschap KWBN

  Beheren en verwerken vragenlijsten en verrichten bijbehorend onderzoek i.v.m. certificering FitStap

  Doorgeven als programma beëindigd is + invullen procesevaluatie

  FAQ

   App

   • Hoe lang blijven de codes geldig?
    De codes zijn een jaar geldig.
   • Hoe kan ik codes voor mijn deelnemers kopen?
    Via het aankoopformulier FitStap pakketten kun je pakketten voor jouw deelnemers kopen. Je bestelt per deelnemer een (virtueel) pakket bestaande uit een code voor de app en een gratis lidmaatschap van KWBN. Iedere coach koopt eerst 10 pakketten, daarna kun je ze (via hetzelfde formulier) per stuk afnemen. Let op! Om de app-codes daadwerkelijk te activeren, geef je voorafgaand aan jouw programma via info@fitstap.nl door welke deelnemers definitief gaan deelnemen.

   • Kan iedereen codes voor de FitStap app bij KWBN kopen?
    Nee, alleen trainers die de opleiding tot FitStap coach succesvol hebben afgerond, kunnen codes kopen.

   • Ik krijg nog weleens de vraag van deelnemers om een boekje i.p.v. een app
    Op verzoek van verschillende coaches onderzoeken we de mogelijkheden voor de productie van een boekje met de opdrachten en tips. We houden je op de hoogte van de voortgang via de nieuwsbrief.


   Prijs en betaling

   • Hoe weten de deelnemers wat de prijs van het programma is?
    Die vinden zij op www.fitstap.nl. Daar staat een overzicht van alle FitStap programma’s. Bij aanmelding van jouw locatie via het locatieformulier, geef je ook de prijs door.
   • Met een variabele prijs krijg ik misschien wel meer concurrentie
    Die mogelijkheid bestaat. Maar meer concurrentie houdt je wel scherp. Kijk goed hoe jij jouw programma en jouw unieke eigenschappen als coach presenteert. Iedere opzet is uniek en heeft een eigen prijs.
   • Kan ik verschillende prijzen hanteren (dus mijn ene programma heeft een andere prijs dan het andere programma)?
    Ja, dat kan. Vul in dat geval per prijs een locatieformulier in. Heb je meerdere locaties waarop je dezelfde prijs gebruikt, dan kun je deze via een en hetzelfde locatieformulier doorgeven.
   • Hoe moet ik de betalingen incasseren?
    Dat mag je zelf weten. Je kunt een factuur naar jouw deelnemers sturen of het geld contant innen. De keuze is aan jou. Je hebt zelf de regie over het innen van de deelnamegelden.

   Deelnemers

   • Bepaalt Team FitStap/KWBN nog steeds het minimum aantal deelnemers voor een programma?
    Nee, dit hebben we – op verzoek van de coaches – los gelaten. Jij bepaalt zelf met hoeveel deelnemers je het programma wilt starten.

   • Waarom wil Team FitStap/KWBN de definitieve deelnemerslijst ontvangen?
    Dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats hebben we de gegevens nodig om de codes voor de app te verstrekken. Daarnaast vinden we het belangrijk zicht te houden op het totaal aantal deelnemers aan FitStap. Dit kunnen we gebruiken in gesprekken met (potentiële) partners, zorgverzekeraars, pers. Ook is het inzicht in de deelnemers belangrijk voor het onderzoek in het kader van de certificering. En het is een voorwaarde voor de aanmelding voor het gratis KWBN-lidmaatschap dat we deelnemers gaan aanbieden.

   Lidmaatschap KWBN

   • Worden alle deelnemers aan FitStap lid van KWBN?
    De deelnemer kan zelf bij inschrijving aangeven of hij gebruik wil maken van het gratis lidmaatschap.

   • Hoe lang duurt het lidmaatschap van KWBN?
    Voor FitStap coaches loopt het gratis lidmaatschap zolang de trainer FitStap coach is. Voor deelnemers die inschrijven vóór 1 november 2020 eindigt het lidmaatschap automatisch op 31 december 2020. Voor deelnemers die inschrijven ná 1 november 2020 eindigt het lidmaatschap automatisch op 31 december 2021.

   Bijscholing

   • Maakt bijscholing ook onderdeel uit van het nieuwe model?
    Om de kwaliteit van FitStap te bewaken, verwachten we dat je als FitStap coach actief blijft op het gebied van bijscholingen. KWBN heeft al een mooi functionerend licentiesysteem. De FitStap coach wordt in dit systeem opgenomen, met de bijkomende voordelen. Zo mag je als FitStap coach voor het lage tarief de Wandeltrainersdag bijwonen. We verwachten dat je als FitStap coach 3 licentiepunten per jaar behaalt. Dat kan door het volgen van bijscholing, maar ook door het bijwonen van de Wandeltrainersdag (dit laatste levert bijvoorbeeld 4 licentiepunten op). Voor meer informatie zie: licentieregeling.

   Overige

   • Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?
    Vragen of opmerkingen kun je het beste stellen via info@fitstap.nl. Dat stelt ons in staat alle reacties te verzamelen en waar nodig bij te sturen of extra informatie te geven.

   • Hoe zeg ik mijn huidige licentieovereenkomst op?
    De overeenkomst kun je opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar KWBN, Berg en Dalseweg 125, 6522 BE Nijmegen, t.a.v. Eric Voet